Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad.No:12/A Tekstilkent Koza Plaza B Blok K:24 ESENLER - İSTANBUL / TURKEY
tren

Modatimkar Davranış Kuralları

MODATIMKAR CODE OF CONDUCT – MODATIMKAR DAVRANIS KURALLARI

 1. Çocuk İşçiliğe Hayır – No Child Labour

Modatimkar ile işbirliği içerisinde bulunan üreticiler ve tedarikçiler kesinlikle 16 yaşından küçüklerle çalışamazlar. Bu kesinlikle kabul edilemez.

 1. 1- Kesinlikle çocuk çalıştırılmayacak.
  1. 2- Firmaların çocuk işçilikle ilgili karşılaşabilecek durumları da kapsayan ilgili yazılı prosedürleri ve önlemleri olmak zorundadır.
  1. 3- 16 – 18 yaş aralığında çalışan işçileri ilgilendiren kanunun gerekli maddesine uygun olarak, bu çalışanlar günde 8 saat, haftada 40 saatten fazla ve tehlikeli görevlerde  çalıştırılamazlar, mesaiye kalamazlar.
 2. Kanunların ve Kuralların Uygulanması – Code Implementation

Modatimkar ‘ın işbirliği yaptığı tedarikçileri, iş ortaklığı süresince şeffaf ve dürüst olmakla yükümlüdür.

 • 2.1-Tedarikçiler habersiz denetimler ve ziyaretlere tabi tutulacaktır. Denetim esnasında tedarikçi ‘’Şeffaf’’ olmak zorundadır.
 • 2.2-Denetim esnasında Modatimkar, ticari ilişkileri etkileyebilecek istisnai durumlar dışında, istenilen her bilgiye rahatça ulaşmalıdır.
 • 2.3-Tedarikçi Türkiye Cumhuriyeti (bulunduğu ülkenin) kanunlarına ve yönetmeliklerine uymak zorundadır.
 • 2.4-Tedarikçi çalışmak istediği markanın ve Modatimkar’ın Etik, Teknik, İzlenebilirlik kurallarına uymak ve onları uygulamak ile yükümlüdür.
 • 2.5-Tedarikçi üretimin izlenebilirliğini sağlayan uygun bir üretim ve muhasabe kayıt sistemi oluşturmak zorundadır.

3. Zorla Çalıştırmaya Hayır – No Forced Labour

Modatimkar‘ın işbirliği yaptığı tedarikçiler ve üreticiler zorla işçi çalıştıramaz.

 • 3.1- İşçi, Kanunun gerekli yükümlülüklerini yerine getirerek işten ayrılabilir. İşveren kanunun ilgili gerekliliklerine uymak durumundadır.
 • 3.2- İşten ayrılmak isteyen işçilere kalan maaşları ve hakları çalıştığı döneme göre ödenmek zorundadır.
 • 3.3- İşçinin insani özgürlükleri (ihtiyacı olduğunda tuvalete gidebilme, istediğinde su içebilme, mola saatleri içinde hareket etme, vs.) kısıtlanamaz.

4. Ayrımcılığa Hayır – No Discrimination

Modatimkar, işbirliği yaptığı tedarikçilerinde ayrımcılık yapılmasını kabul etmez.

 • 4.1- Üreticiler ve tedarikçiler yaş, ırk, din, cinsiyet, medeni hal durumlarına göre işe alım süreçlerinde, performans değerlendirme süreçlerinde, atamalarda, kazanılan ve verilen haklarda ayrımcılık yapamazlar.

5. Güvenli ve Hijyenik Çalışma Ortam – Safe and Hygienic Working Conditions

Modatimkar’ın işbirliği yaptığı tedarikçiler çalışanlara güvenli ve hijyenik çalışma ortamı sağlanmak zorundadır.

 • 5.1- Tedarikçiler İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasalara ve yönetmeliklere uygun çalışma ortamı sağlamalıdır ve gereken önlemleri almalıdır.

6. Ödemeler ve Haklar – Wages and Benefits

Modatimkar’ın işbirliği yaptığı tedarikçiler belirlenmiş minimum yasal ücret altında işçi çalıştırmamakla beraber tüm işçilere maaşlarını ve       kazanılan haklarını zamanında ödemek ile yükümlüdür.

 • 6.1- Tüm çalışanlara işe başlamadan ücretler hakkındaki bilgi yazılı olarak paylaşılmalıdır.
 • 6.2- Disiplin cezası olarak ödemelerden kesinti yapılması kabul edilemez.
 • 6.3- Fazla mesai ödemeleri kanun gerekliliklerine göre yapılmak zorundadır.

7. Modatimkar’ın işbirliği yaptığı tedarikçilerde yasal çalışma sürelerine uyulması zorunludur.

 • 7.1- Fazla mesai işçinin gönüllük esasına dayanarak yapılabilir, zorunlu olamaz
 • 7.2- Çalışanlara her yedi günde en az bir gün izin verilmesi zorunludur.

8. Sürekli İstihdam – Regular Employment

Modatimkar’ın işbirliği yaptığı tedarikçilerde çalışanlara sürekli istihdam sağlanması beklenmektedir.

 • -8.1 Üreticiler ve tedarikçiler sigortasız işçi çalıştıramazlar.
 • 8.2- İşçilerin personel dosyaları kanun ve yönetmeliklere göre eksiksiz düzenlenmelidir.
 • 8.3- Gündelikçi işçiler çalışma saatleri ile ödeme kayıtları olmadan çalıştırılamaz.

9. Onaysız Alt Tedarikçi Kullanılamaz – No Unapproved Subcontractor

Modatimkar’ın işbirliği yaptığı tedarikçiler ve üreticiler müşteri ve/veya Modatimkar onayı olmadan üretim yapamazlar.

9.1   – Tedarikçiler ve üreticiler ancak Modatimkar’ın durum değerlendirmesi sonrasında, izin verildiği takdirde alt tedarikçi kullanabilir.

10. Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğüne Saygı – Respect for FOA and Collective Bargaining

Modatimkar’ın işbirliği yaptığı tedarikçiler ve üreticiler çalışanların örgütlenme özgürlüğüne ve toplu sözleşme isteğine saygı göstermek zorundadır.

10.1  – İşciler kendi seçtikleri sendikaya katılma hakkına sahiptirler ve işveren buna engel olamaz.

10.2  – Sendikanın olmadığı işyerlerinde, işveren işçilerine alternatif iletişim kanalları kurmakla ve iletişimin devamının sağlanması için gerekenleri yapmakla yükümlüdür.Hakaret ve İnsanlık Dışı Davranışlara İzin Verilmez

11. No Harsh or Inhumane Treatment is Allowed

Modatimkar’ın işbirliği yaptığı tedarikçiler, çalışanlarına insanlık dışı davranışlar sergileyemez.

 • 11.1- Çalışanlara karşı fiziksel istismar, cinsel taciz, sözlü taciz veya tehditler kabul edilemez.

12. Çevresel Yükümlülükler – Environmental Requirements

Modatimkar’ın işbirliği yaptığı tedarikçiler çevresel yükümlülüklere uymak zorundadır.

12.1  – Tedarikçinin, çevreyi korumak için her zaman yasal yükümlülükleri takip etmesi ve bu yükümlülüklere uyması zorunludur.